Burgas Job

Обяви за Работа в Бургас


Условия за ползване на BurgasJobs.com

  1. BurgasJobs.com е услуга, позволяваща на потребителите да търсят обяви за работа в Бургас и да получават по имейл известия за работа в Бургас, отговарящи на техните персонализирани критериите за търсене на работа. Услугата BurgasJobs.com е достъпна чрез уеб страницата на адрес www.BurgasJobs.com. Достъпът или използването на съдържанието на сайта www.BurgasJobs.com, се считат за израз на съгласие с настоящите условията за ползване. Ако не приемате условията, в настоящия документ, моля не използвайте сайта!

  2. BurgasJobs.com актуализира съдържанието си ежедневно, но не гарантира, че цялата информация, предложена в уеб сайта, включително свободните работни места, е точна, пълна и вярна. BurgasJobs.com не гарантира за коректността, актуалността и сигурността на информацията и съдържанието на хипервръзки към други сайтове в Интернет и не носи отговорност за достъпа до тези сайтове и съдържанието им. BurgasJobs.com не носи отговорност за преки или непреки загуби, вреди или пропуснати ползи настъпили в резултат от ползването на сайта и поместената в него информация или от нейното неправилно тълкуване. В случай че услугата BurgasJobs.com е недостъпна, не поема отговорност за загуби или щети, причинени от прекъсване на услугaта. Ние се стремим да направим този сайт максимално полезен и лесен за работа, но не гарантираме и не носим отговорност за неговата непрекъсната работа; за несъвместимост с определени компютърни програми; за технически грешки; за невъзможност за достъп до сайта поради причини извън нашата компетенция; за пропуснати ползи или нанесени вреди в следствие употребата на сайта и други.

  3. Сайтът BurgasJobs.com е предназначен за ползване от физически лица търсещи работа, с цел търсене на работа в Бургас. Забраняват се всякакви опити за преправяне, редактиране, публикуване и разпространяване на информация и материали от сайта. Забранява се изменение, адаптиране или препрограмиране на която и да било част от сайта както и използване на софтуерни приложения за автоматизирано извличане на информация или функционалност от сайта и включването им във външен софтуер. В случай на установени опити за непозволено извличане на информация, атаки към сайта и други непозволени действия, ще бъдат уведомени съответните компетентни органи.

  4. "Нотификатор за работа" е услуга, която предоставя възможност на потребителите да получават по електронна поща известия за работа, отговаряща на техните критериите за търсене. Всички условия, валидни за BurgasJobs.com са валидни и за услугата "Нотификатор за работа". За да се абонирате за "Нотификатор за работа", вие предоставяте свoите критерии за търсене на работа и имейл. Тези данни се съхраняват в базата данни на BurgasJobs.comи се използват само за целите на услугата "Нотификатор за работа" без да се разкриват по никакъв начин на трети лица, като се използват само за целите на услугата или при предоставяне на информация за нови предложения за работа, нови функционалности, информация и обновено съдържание в сайта или партньорската мрежа. Можете да се отпишете до "Нотификатор за работа" по всяко време, като следвате инструкциите, съдържащи се в края на всяко получено съобщение. Когато се отпишете от "Нотификатор за работа", BurgasJobs.com премахва вашите критерии за търсене на работа от базата данни на сайта.

  5. Използвания в този сайт софтуер е предмет на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права. Всички елементи на съдържанието, функционалностите и дизайна на услугата BurgasJobs.com не могат да се възпроизвеждат под каквато и да е форма, да се използват или адаптират по някакъв начин. Всички търговски марки, марки, домейн имена, имена на компании и фирмени лога на трети страни, използвани в рамките на този сайт са собственост на съответните им притежатели. BurgasJobs.com действа като посредник, който свързва потребителите със сайтовете, съдържащи обяви за работа. BurgasJobs.com не носи отговорност за автоматичното, междинно и временно съхраняване на информация, или публикуване откъсите от информация, извършвано с единствената цел да се подобри ефективността на услугата и по нататъшното предаване към други получатели на информацията. BurgasJobs.com не носи отговорност за авторските права върху текста и графичните елементи на трети страни, публикувани в сайта, и ще ги премахне от сайта, ако бъде уведомен за повдигнат легитимен авторски иск.

  6. BurgasJobs.com използва cookies и log файлове с цел персонализиране и подобряване на услугата.

  7. BurgasJobs.com запазва правото да прави промени в сайта и предоставяната информация и условията им за ползване по всяко време и без предварително предизвестие. Ако имате някакви въпроси относно използването на сайта, или на описаните по-горе условия, моля да ни пишете на адрес: