Burgas Job

Обяви за Работа в Бургас


88 Обяви за работа обяви работа

Младши строителен инженер - отдел пто и оферти- бургас Бургас
ще бъдат:- Координирате, контролирате и управлявате технологичната и оперативната подготовка на производството;- Следите и контролирате работата на подчинените ви работници и качеството на изпълнение на техните задължения;- Предприемате мерки по ... хигиената ...
rabota.bg
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси Бургас
Място на работата Насeлено място към ...
az.government.bg
Работници в добивната промишленост и строителството Бургас
Място на работата Насeлено място към ...
az.government.bg
Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители Бургас
Място на работата Насeлено място към ...
az.government.bg
Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти Бургас
Място на работата Насeлено място към ...
az.government.bg
Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти Бургас
Място на работата Насeлено място към ...
az.government.bg
Занаятчии Бургас
Място на работата Насeлено място към ...
az.government.bg
Миячи на превозни средства, прозорци, перачи и сродни на тях Бургас
Място на работата Насeлено място към ...
az.government.bg
Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители Бургас
Място на работата Насeлено място към ...
az.government.bg
Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти Бургас
Място на работата Насeлено място към ...
az.government.bg